Přeplatky na stravném se budou vyplácet na konci školního roku na vyžádání, jinak se převádějí do dalšího školního roku.

Vracení přeplatků za stravné